EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przemysław Hawro sołtysem Rudy w kadencji 2018-2023

37 mieszkańców sołectwa Ruda wzięło udział w dniu 7 lutego 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Rudzie w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej.     
Na funkcję sołtysa zgłoszono trzech kandydatów: Tomasz Florek, Zygmunt Bartnik, Przemysław Hawro. Po przeliczeniu głosów mieszkańców, Przewodniczący Zebrania – Sekretarz Miasta Dominik Klimanek odczytał protokół sporządzony przez Komisję Skrutacyjną. Poszczególni kandydaci otrzymali następująca liczbę głosów: Tomasz Florek 10, Zygmunt Bartnik 11, Przemysław Hawro 15. W wyniku tajnego głosowania największą ilość głosów otrzymał Przemysław Hawro i został wybrany sołtysem sołectwa Ruda na kadencję 2018-2023.
W skład sześcioosobowej Rady Sołeckiej wybrani zostali: Rafał Żemełka, Erwin Pieruszka, Łukasz Groborz, Anela Janik, Tomasz Florek i Zygmunt Bartnik.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska