EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przypomina się o obowiązkowej deratyzacji

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,  przypomina się  o  obowiązkowej deratyzacji której podlegają następujące obszary:

  • zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
  • zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi, służącymi użyteczności publicznej.

Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy kanalizacyjnych znajdujących się na obszarach objętych deratyzacją.

Deratyzację przeprowadza się jeden raz w roku w terminie od 1 do 30 października.

Właściciele wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przeprowadzają deratyzację w każdym przypadku pojawienia się w obrębie nieruchomości gryzoni.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

                                                                                    ( – ) Paweł Macha

Scroll to Top