EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania ofert w ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie składania ofert: do dnia 23.03.2023 r., 

w ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI  zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Sposób dostarczenia Oferty:

Ofertę należy dostarczyć w oryginale, w zamkniętej i opisanej kopercie (opis poniżej) za pośrednictwem kuriera lub pocztą lub osobiście na adres:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”

ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin

(uwaga: przy składaniu oferty w tej formie prosimy o branie pod uwagę pracy biura stowarzyszenia: w dni robocze w godzinach 8:00 – 16.00).

Ofertę należy złożyć w terminie podanym w ogłoszeniu konkursu (w przypadku złożenia oferty pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Jednocześnie przypominamy, że Operator konkursu dodał obowiązek złożenia oferty w wersji elektronicznej w postaci skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami lub wersji elektronicznej dokumentu wraz z załącznikami podpisanej podpisem kwalifikowalnym na adres poczty mailowej biuro@wzajemniepotrzebni.pl w terminie podanym w ogłoszeniu konkursu tj. do dnia 23.03.2023 r.

Złożone dokumenty muszą być tożsame z dokumentami złożonymi lub wysłanymi w oryginale na adres: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin.

Wprowadzona zmiana ma na celu przyspieszenie oceny ofert i możliwości rozstrzygnięcia konkursu niezwłocznie po zamknięciu naboru ofert.

Ponadto przesyłamy link do broszury o Społecznej Agencji Najmu, dostępnej na  naszej stronie internetowej:

https://wzajemniepotrzebni.pl/edukacja/ (Społeczna Agencja Najmu – co warto wiedzieć)

oraz link, pod którym znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 

https://wzajemniepotrzebni.pl/pytanie-i-odpowiedzi/

 

Zapraszamy do składania ofert!
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska