EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej w dniu 11 maja 2017 r. Uchwały nr XXX/283/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023. Ww. uchwała dostępna jest na stronie gminy Kuźnia Raciborska: www.kuzniaraciborska.pl, na stronie podmiotowej Gminy Kuźnia Raciborska  w Biuletynie Informacji Publicznej http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska. Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem prac zmierzających do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska