EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ULOTKA POMOC PRAWNA

 

Na pomoc pomocy prawnej

Minął już ponad rok od wprowadzenia systemu nieodpłatnych porad prawnych. Profesjonalna pomoc prawna stała się łatwiej dostępna dla uprawnionych osób i to najbliżej ich miejsca zamieszkania.  Wiedza płynąca z poradnictwa stanowi realny obraz tego z czym borykają się obywatele i jakie problemy napotykają w codziennym życiu. Organizacje pozarządowe są papierkiem lakmusowym lokalnych potrzeb oraz problemów. W naszej pracy  bardzo często spotykamy się z osobami, które potrzebują wsparcia prawnika, bowiem nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie  z problemami, które ich spotykają. Wielu potrzebujących znalazło zrozumienie, pomoc i sposób na rozwiązanie problemów. Każda sprawa rozwiązana w Punktach Pomocy Prawnej prowadzonych przez Stowarzyszenie „DOGMA” to nie tylko kolejny „numer klienta” w archiwum. To przede wszystkim problem, a nierzadko życiowy dramat człowieka, którego nie opuszcza poczucie bezsilności i bezradności; człowieka, któremu próbujemy pomóc w znalezieniu wyjścia z jego trudnej sytuacji oraz staramy się pokazać, jak wielka siła drzemie w nim samym i jak wiele od niego zależy.

Problemy, o których ludzie rozmawiają z prawnikiem są okryte tajemnicą, a porady są bezpłatne i to jest ważne w tego rodzaju działalności, bo pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które borykają się z kłopotami, a nawet cierpią biedę. Sprawy, z którymi przychodzą nie są łatwe, często wymagają wielokrotnych spotkań i dyskusji, by osiągnąć pomyślny finał. Dotyczą spraw zusowskich, rozwiązywania problemów rodzinnych, roszczeń finansowych, świadczenia zasiłków, kłopotów mieszkaniowych i innych.

Obywatele często nie znają nawet podstawowych swoich uprawnień. Mają problem ze zrozumieniem pism, jakie otrzymują i sformułowaniem własnych. Nieznajomość przepisów prawnych prowadzi niejednokrotnie do wielkich tragedii, konfliktów rodzinnych, problemów finansowych, wkraczaniem w świat przestępczy, a co gorsza w labirynt niezrozumiałych norm prawnych, z którego  nie każdy obywatel potrafi odnaleźć właściwą drogę. W dzisiejszych czasach jest ich mnóstwo i mnóstwo zagubionych ludzi, którzy sami nie potrafią ich rozwiązać.  Waga problemu jest ogromna gdyż osoby te zaniedbują rozwiązanie jakiejś sprawy i w konsekwencji wpadają do kategorii wykluczenia społecznego.

W ubiegłym roku prawnicy działający z ramienia Stowarzyszenia DOGMA udzielili łącznie 6154porad prawnych. Dane statystyczne dobitnie wskazują, że  zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną jest w Polsce znaczne. Będąc organizacją, która od 14 lat prowadzi działalność w obszarze pomocy prawnej dostrzegamy, że rozwój systemu pomocy prawnej napotyka na szereg barier. W obecnym kształcie,  grono uprawnionych do bezpłatnej pomocy prawnej jest zbyt wąskie, bowiem nie znalazły się w nim liczne grupy osób potrzebujących pomocy prawnej. Są to na przykład: samotne matki; niepełnosprawni; osoby korzystające ze świadczeń 500+; bezrobotni; osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej; osoby pracujące, ale mające kłopoty z egzekucją alimentów; pracujący, ale pozbawieni wynagrodzenia za pracę przez nieuczciwego pracodawcę; kobiety, które są ofiarami przemocy w rodzinie i jednocześnie nie mają dostępu do dochodów męża; osoby bezdomne, bez dowodu osobistego, które nie potrafią pozyskać świadczeń z pomocy społecznej; osoby niezaradne życiowo; rodziny osób niepełnosprawnych, czy osób obłożnie chorych. System nieodpłatnej pomocy prawnej winien bowiem zaspokajać potrzeby dominującej części społeczeństwa.

Istotnym byłoby szersze rozpropagowanie – promocja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej wśród społeczeństwa. Niejednokrotnie osoby potrzebujące nie wiedzą lub nie mają świadomości, że takie wsparcie może być im udzielone w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomimo wielu dysfunkcjonalności  i kontrowersji należy to rozwiązanie systemowe rozwijać. Jesteśmy przekonani, iż możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie stworzonego systemu pomocy prawnej i potencjału organizacji pozarządowych. System nieodpłatnej pomocy prawnej winien być udoskonalony, aby w rozwiązaniach uwzględnił przede wszystkim potrzeby i oczekiwania społeczne.  System nieodpłatnej pomocy prawnej, gwarantowany przez Państwo winien być odpowiedzią na potrzeby osób najbardziej potrzebujących.

 

Nota o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA z/s w Mikołowie od 13 lat realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

W 2016 roku DOGMA prowadziła 23 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  (dalej PNPP), z czego 3 znajdowały się w granicach administracyjnych woj. małopolskiego – powiat chrzanowski oraz 2 w woj. dolnośląskim – w powiecie bolesławieckim, a pozostałe ulokowane były na terenie woj. śląskiego. Dla porównania: ilość PNPP prowadzonych w 2016 r. przez NGO w całym kraju wynosiła 642W ubiegłym roku prawnicy działający z ramienia Stowarzyszenia DOGMA udzielili łącznie 6154 porad prawnych (dla porównania w I półroczu 2016 r. – 2880 porad), co oznacza, iż średnio PNPP prowadzony przez Stowarzyszenie udzielił 267 porad prawnych w skali całego roku (a więc statystycznie 22 porad w miesiącu).

 

W 2017 roku Stowarzyszeniu powierzono realizację dyżurów nieodpłatnych porad prawnych w 33 punktach. Obecnie DOGMA w ramach swojej statutowej działalności współpracuje z 50 prawnikami, specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top