EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska określa Zarządzenie Nr B.0050.92.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2017 – 04.05.2017

do godz. 15.00

22.05.2017 – 26.05.2017

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 10.05.2017

do 02.06.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.05.2017

do godz. 15.00

05.06.2017

do godz. 15.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12.05.2017 – 17.05.2017

do godz. 15.00

06.06.2017 – 12.06.2017

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

19.05.2017

do godz. 15.00

14.06.2017

do godz. 15.00

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

16

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej kontynuacji przez rodzeństwo kandydata nauki w tej szkole, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.

2.

Realizacja przez kandydata rocznego obowiązku przedszkolnego w przedszkolu znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły.

8

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola o uczęszczaniu kandydata do przedszkola znajdującego się w obwodzie tej szkoły.

3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w danej szkole lub w miejscowości będącej siedzibą szkoły.

4

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.

4.

W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki.

2

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania osoby wspierającej rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki dziecku.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w każdej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kuźnia Raciborska:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej

  47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28

  tel. 32 419 13 18

– Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach

  47-430 Rudy, ul. Rogera 2

  tel. 32 410 30 24. 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska