EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej otrzymał dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej. Część inwestycji jest już wykonana. Remont pozostałego odcinka od skrzyżowania z ulica Górniczą i dalej obok stacji paliw do ulicy Kozielskiej planowany jest na 2018 rok.

{gallery}tartaczna_2018{/gallery} 

W założeniach projektowych przedmiotowej drogi jest remont nawierzchni jezdni na odcinku 1,021 km o szerokości 6m, wykonanie koryta pod nową konstrukcję o głębokości 0,48m, umocnienie poboczy na całej długości drogi za wyjątkiem wjazdów i zjazdów utwardzone frezem asfaltowym o szerokości 75 cm po obu stronach, odtworzenie rowów przydrożnych w granicach pasa drogowego stanowiących odwodnienie terenu, odnowa oznakowania poziomego oraz pionowego, usunięcie drzew przydrożnych rosnących na koronie drogi w odległości mniejszej niż 0,50m od krawędzi jezdni w ilości 6 szt. Ponadto projektowany remont przewiduje przestawienie kolidujących słupów linii energetycznej po stronie lewej i prawej, oraz zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych łącznej o długości 43m. W projekcie ujęto również wymianę płyt żelbetowych na przejeździe kolejowym (bocznica) o łącznej powierzchni 63 m². Planowane jest również utworzenie zatoki postojowej o długości 30m i szerokości 3m.

Wartość zadania 2.343.335,00 zł w tym 1.171.668,00 zł dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 1.171.668,00 zł Budżet Gminy Kuźnia Raciborska.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska