EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Remont drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku Kuźnia Raciborska-Ruda Kozielska

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na realizację zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 NA ODCINKU OD KM 16+600 DO KM 20+020 NA ODCINKU KUŹNIA RACIBORSKA-RUDA KOZIELSKA.

Zadanie obejmować będzie wykonanie frezowania korekcyjnego na całej szerokości jezdni na głębokość 5 cm, a następnie ułożenie pakietu bitumicznego. W ramach zadania przewidziano również wykonanie wzmocnienia nawierzchni przy jej obu krawędziach poprzez wykonanie pełnego pakietu bitumicznego oraz remont poboczy. Zadanie obejmuje odtworzenie oznakowania poziomego oraz dostosowanie wysokości istniejących zjazdów na drogi leśne do nowo wykonanej nawierzchni jezdni.

Z zakresu remontu wyłączony jest odcinek o długości 334 m, który został wyremontowany w 2015 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.

 

Termin wykonania zadania robót przewidziany jest na 15 listopada 2016 r.  

 

 

Informacje ze strony www.zdw.katowice.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top