EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Remont dwóch bloków w Kuźni Raciborskiej

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Kuźnia Raciborska” realizowany w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego.

Realizatorem zadania będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

Wartość zadania to: 585846,52 zł, a kwota dofinasowania 453637,18 zł.

W ramach projektu wyremontowane zostaną dwa bloki mieszkalne w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 5 oraz Kasztanowej 6.

 Warunkiem zgłoszeniem nieruchomości do konkursu był udział własnościowy gminy w 100 %
(nie można zgłaszać budynków z wykupionymi mieszkaniami) 

Remont obiektu przy ul. Kasztanowej 6 przewiduje:

– Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg systemu lub innego o tych samych lub

lepszych właściwościach technicznych. Grubość ocieplenia 14cm. λ=0,032 (ościeża w

oknach i drzwiach styropian gr.3cm λ=0,032)

– Ocieplenie cokołu styropianem XPS gr 8 cm λ=0,036

– Ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza na klatce schodowej. Grubość ocieplenia 8cm.

λ=0,032 (ościeża w drzwiach styropian gr.3cm λ=0,032)

– Ocieplenie stropu wewnętrznego pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralna gr

20cm λ=0,035

– Ocieplenie dachu klatki schodowej wełną mineralną gr. 22 cm λ=0,035

– Montaż okna połaciowego na klatce schodowej 78 x 118 cm.

– Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku.

– Wymiana okien w piwnicy.

– Wymiana stolarki okiennej 1 szt. ( 1 piętro ).

– Montaż doświetlaczy piwnicznych.

– Wymiana drzwi na poddasze w klatce schodowej.

– Wykonanie nowych tynków silikonowych barwionych w masie

– Demontaż i montaż istniejących urządzeń znajdujących się na elewacji ( skrzynki

elektryczne, anteny satelitarne itp.)

– Wymiana rynien i rur spustowych w 100% na nowe ocynk, wykonanie podłączeń na

wszystkich rurach deszczowych z rur ciśnieniowych, kielichowych zgodnie z wymaganiami

wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej

– Remont kominów: skucie tynków, tynkowanie na nowo i malowanie.

– remont daszku nad wejściem.

– Remont balkonów, malowanie balustrad na balkonach.

– Demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej .

– Rozebranie istniejącej opaski z płyt chodnikowych. Wykonanie opaski wokół budynku o

szerokości 50 cm z kostki betonowej gr 6 cm wraz z obrzeżami.

 

poniżej wizualizacja po remoncie i zdjęcie budynku stan obecny 

{gallery}2020/kasztanowa{/gallery}

 

Remont obiektu przy ul. Słowackiego 5,przewiduje:

– Osuszanie fundamentów metodą iniekcji krystalicznej wraz z izolacją przeciwwilgociową

– Ocieplenie  ścian piwnic oraz cokołu styropianem XPS gr 10 cm λ=0,032

– Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg systemu , lub innego o tych samych lub lepszych właściwościach technicznych. Grubość ocieplenia 16cm. λ=0,035 (ościeża w oknach i drzwiach  styropian gr.5cm λ=0,035)

– Ocieplenie stropu nad piętrem 1 na poddaszu wraz z podestem z płyt OSB

– skucie luźnych tynków i gzymsów  na elewacji

– Wymiana stolarki okiennej, oprócz trzech okien na parterze

– Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

– montaż kratek wentylacyjnych w okrągłych otworach na poddaszu

– Wykonanie nowych tynków silikatowo-silikonowych barwionych w masie

– Demontaż i montaż istniejących urządzeń znajdujących się na elewacji  ( skrzynki gaz i elektryczne, anteny satelitarne ,reklamy itp.)

– Wymiana rynien i rur spustowych w 100% na nowe ocynk, wykonanie podłączeń na wszystkich rurach deszczowych z rur ciśnieniowych, kielichowych  zgodnie z wymaganiami wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej

– Wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 50 cm z kostki betonowej gr 6 cm.

– Demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej .

– Wydzielenie pomieszczenia kotłowni na poddaszu

– likwidacja pieców kaflowych wraz z uzupełnieniem ubytków w posadzce.

 

Dodatkowo w budynku przy ul. Słowackiego 5 powstaną 3 mieszkania, 2 na parterze, 1 na I piętrze.

 

poniżej wizualizacja budynku po remoncie oraz zdjęcie budynku stan obecny

{gallery}2020/slowackiego{/gallery} 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska