EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Równość szans – równa edukacja”

Do przedszkoli w Kuźni Raciborskiej dotarły nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne. Będą one wykorzystywane w realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na kształtowanie nowych umiejętności i rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny naszych przedszkolaków. Przedszkolaki już mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z: biblioterapii, terapii ręki, muzykoterapii, logorytmiki, gimnastyki, arteterapii, bajkoterapii..) Dodatkową specjalistyczną pomocą objęte zostały dzieci posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym i wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Z myślą właśnie o tych dzieciach powstały w przedszkolu nr 1 dwa specjalistyczne gabinety. Można w nich prowadzić zajęcia w małych grupach lub indywidualnie.

Powstanie gabinetów, realizacja zajęć dodatkowych oraz wyposażenie przedszkoli sfinansowane zostało w ramach projektu: „Równość szans – równa edukacja – zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej”- 973 357,81zł (dofinansowanie: 827 354,13 zł) pozyskanego w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19 Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

{gallery}2020/przedszkola{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top