EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zgodnie z wytycznymi MZ i MEiN nauka w szkołach i przedszkolach rozpocznie się 01.09.2021 w trybie stacjonarnym. (liczymy, że taki będzie cały rok). Wszystkie placówki przygotowano na rozpoczęcie roku zgodnie z wytycznymi (jeden opiekun z dzieckiem może wejść do placówki, w przestrzeni wspólnej obowiązują maseczki, dostępne są płyny do dezynfekcji, pomieszczenia będą wietrzone i dezynfekowane).

Przedszkola – kończy się termomodernizacja budynku przedszkola nr 1 na Słowackiego. Trwa ostateczne sprzątanie, poprawki budowlane i przeprowadzka. Rok szkolny rozpoczną przedszkolaki w wyremontowanym budynku.

Przedszkole w Rudach –  w szkole podstawowej w Rudach przygotowano miejsce (salę, toalety, ściankę oddzielającą korytarz) dla kolejnego oddziału. W sumie w Przedszkolu w Rudach jest 7 oddziałów  (4 w budynku przedszkola, 3 w szkole). W czasie wakacji dokonano remontu łazienek dla małych dzieci, przystosowano i wyposażono salę dla grupy oraz zbudowano ściankę oddzielającą część przedszkola od szkoły – montaż drzwi ogniotrwałych odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych – w pierwszych dniach września.  Na pokrycie części kosztów remontów pozyskano pieniądze z rezerwy subwencji oświatowej – 30 000,00 zł.

W szkołach trwa wyposażanie kuchni z projektu „Posiłek w szkole i w domu. Moduł 3”. Do wtorku wszelkie prace będą zakończone. W szkołach dla klas IV-VIII do grudnia odbędą się także „zajęcia wspomagające” (po 15h na oddział).

W szkołach będą odbywały się dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz nauka pływania dla klas I-III. Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej od września rozpocznie realizację projektu: „Edukacja na miarę potrzeb – zajęcia wyrównawcze rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej”.

 

Wszystkim Uczniom i Pracownikom placówek edukacyjnych życzymy zdrowia, radości, wytrwałości i sukcesów w nowym roku szkolnym 2021/2022.

{gallery}2021/rozpoczecie{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top