EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rusza PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU 2015 GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU 2015 GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

 Postanowienia ogólne:

 

1. Organizatorem Plebiscytu jest Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 1 lutego 2016 r. do 6 marca 2016 r. do godziny 22:00.

3. Plebiscyt będzie prowadzony za pośrednictwem strony www.kuzniaraciborska.pl

4. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji w składzie:

Adrian Lepiarczyk – przewodniczący komisji,

Maciej Kriwienok – członek komisji,

Roman Wilk – członek komisji,

Gerard Hanusek – członek komisji,

Manfred Wrona – członek komisji.

Zasady Plebiscytu. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie:

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Listę nominowanych do tytułu tworzą Prezesi lub członkowie Stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie gminy Kuźnia Raciborska .

2. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać poprzez: e-mail: sportowieckuznia@interia.pl wpisując w temacie wiadomości „Sportowiec” a w treści podając imię, nazwisko, zdjęcie, nazwę klubu, dyscyplinę sportową, oraz krótki opis osiągnięć sportowca, od 1 lutego 2016 r. do 14 lutego 2016 r.

3. Prezes/członek Stowarzyszenia może nominować nie więcej niż trzy osoby z danego klubu.

4. Zgłoszony kandydat musi być mieszkańcem gminy Kuźnia Raciborska.

5. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem portalu strony www.kuzniaraciborska.pl poprzez oddanie głosu w sondzie w terminie od 22 lutego 2016 r. do 6 marca 2016 r do godziny 22.00.

Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu i nagrody:

1. W Plebiscycie nagrodzimy kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów:

1. miejsce – statuetka, upominek/bon

2. miejsce – statuetka, upominek/bon

 

3. miejsce – statuetka, upominek/bon

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top