EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rusza remont ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej

21 października 2020 roku został przekazany teren budowy – remont ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z umową podpisaną 15 października 2020 r. wykonawcą zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej” , jest firma DROGOMAX SP. Z O.O. z Tarnowskich Gór.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: VI. Transport dla działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące zadania:

1) Wymiana podbudowy i nawierzchni istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,50 m., z zabudową nowych krawężników po obu stronach jezdni.
2) Przebudowa tarczy skrzyżowania ul. Słowackiego (DP3534S) z ul. Powstańców, wraz z wykonaniem.
3) Przebudowa istniejącego chodnika z wydzieleniem pasa szerokości 2,0 m. z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową.
4) Przebudowa tarczy skrzyżowania drogi gminnej ul. Browarna z ul. Powstańców.
5) Przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.
6) Przebudowa istniejącej sieci energetycznej napowietrznej oraz kablowej.
7) Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Browarnej, z przeznaczeniem dla obsługi pasażerów ruchu kolejowego, pobliskiej stacji kolejowej – koszt niekwalifikowany inwestycji.
8) Wykonanie nowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów; stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, w tym z sygnalizacją wzbudzaną w obrębie pobliskiego przedszkola.

 

W najbliższych dniach zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Powstańców.

Za wszelkie utrudnienia w czasie remontu drogi przepraszamy.

 

 

{gallery}2020/powstancow{/gallery} 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top