EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ruszył remont Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej

Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zakres prac do wykonania obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni z wykruszonego betonu na nawierzchnię z kostki betonowej, a w rejonie fontanny – wzór róży wiatrów – z płyt granitowych wraz z osadzeniem liter wskazujących strony świata. Zakres prac obejmuje również zabudowę elementów małej architektury w postaci – zdroju miejskiego, betonowych ław i donic oraz koszy, montaż gabionów wypełnionych szkłem, wykonanie podświetlenia gabionów wraz z montażem latarni parkowych. 

Szczegółowy zakres prac:

rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej wraz z korytowaniem do wymaganej głębokości;

wykonanie nowej podbudowy;

zabudowa krawężników i obrzeży;

ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z zaprojektowanym wzorem układania;

ułożenie płyt granitowych we wzorze róży wiatrów;

zabudowa betonowych ławek, donic, śmietników, zdroju miejskiego oraz krat żeliwnych;

zabudowa gabionów z siatek stalowych z wypełnieniem szkłem;

montaż podświetlenia gabionów;

wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wraz z zabudową podświetlenia gabionów

i montaż słupów oświetleniowych;

 przemieszczenie głazu kamiennego znajdującego się na placu w miejsce docelowe wskazane w projekcie;

geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z potwierdzeniem naniesienia zmian powykonawczych w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

 Remont prowadzi Konsorcjum Firm:

Lider: „AGAL” SP. Z O.O., ul. Letnia 10, 44-273 Rybnik

Partner: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „AGBUD” AGATA GOMOLA, ul. Niedobczycka 40, 44-290 Jejkowice          

Kwota inwestycji to: 549.387,65 zł

Planowany termin zakończenia prac budowlanych : 30 kwietnia 2019 roku.

 

 {gallery}2019/plac_remont{/gallery}

{gallery}2019/plac_wizualizacja{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top