EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

SIM – aktualizacja

21 lutego w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej doszło do spotkania z nowym prezesem SIM Śląsk Południe panem Przemysławem Pacześ. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, skarbnik Anna Szostak, sekretarz gminy Pietrowice Wielkie Gabriel Kuczera. W trakcie spotkania omówiono zakres niezbędnych prac przygotowawczych przed przystąpieniem do realizacji zadania m.in.: wycinka drzew, krzewów.  Szczegóły tu:

https://platformazakupowa.pl/pn/sim-slask-poludnie/proceedings

Zaplanowano także wyjazd w przyszłym tygodniu w celu wizytacji budowy, która jest realizowana w technologii wskazanej w projekcie dla Kuźni Raciborskiej (szkieletowo-modułowej). Po wizycie przedstawimy jej efekty w kolejnej informacji.

Scroll to Top