EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

SIM – Nowe bloki w Kuźni Raciborskiej aktualizacja

Drodzy mieszkańcy,

Idea budowy nowych mieszkań w Kuźni Raciborskiej skupia uwagę naszego samorządu od wielu lat. Począwszy od programu „Mieszkanie+” który niestety nie wyszedł rządzącym aż po Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM) do której przystąpiliśmy. Skromne możliwości budżetu gminy nie pozwalały jak do tej pory na to, aby podjąć się tego zadania bez wsparcia specjalnie do tego celu przygotowanych instrumentów państwa. Jesienią roku 2023 nadeszły dobre dla nas informacje o tym, że inwestycja w Kuźni doczekała się dofinansowania. Zbiegło się to w czasie z ukończonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Na dzień dzisiejszy ( 08.01.2024) suma środków (łącznie z wartością działek pod budowę) przekazanych do SIM Śląsk Południe wygląda następująco:

  1. 3000000 pln – środki zewnętrzne otrzymane przez gminę na prowadzenie inwestycji i jej przygotowanie oraz obsługę – w całości przekazane do spółki SIM Śląsk Południe.
  2. 1861950 pln – wartość działek przeznaczonych pod inwestycję wraz z podatkiem VAT odprowadzonym od transakcji – przekazane do spółki SIM Śląsk Południe.
  3. 6116250 pln – środki zewnętrzne otrzymane przez gminę w całości przekazane do spółki SIM Śląsk Południe.
  4. 13953100 pln – środki zewnętrzne otrzymane przez gminę pozostające na naszym koncie UM Kuźnia Raciborska – planowane do przekazania spółce SIM Śląsk Południe jeszcze w tym miesiącu.

Razem to kwota 24 931 300 pln przeznaczona na realizację tego zadania.

  

Wyżej wymienione środki nasza Gmina zamienia na udziały w spółce. Każdy o wartości 50 pln. Każda z gmin  ma swoje oddzielne zadanie inwestycyjne a więc środki te, o których piszę powyżej, są przeznaczone tylko na nie. Na chwilę obecną pozostaje przetarg na budowę 5 budynków o łącznej liczbie mieszkań w ilości 88 oraz podpisanie umów z osobami zainteresowanymi (lokatorami). Przetarg będzie organizowała spółka SIM Śląsk Południe a umowy przygotuje Urząd Miejski Kuźnia Raciborska. Liczba mieszkań planowana do budowy wynika wprost z projektu, który uwzględnia również miejsca parkingowe oraz zagospodarowanie terenu. Ograniczenia w przestrzeni są wynikiem konieczności zmian w MPZP dla jednej z działek na której we wstępnej koncepcji zakładane były dodatkowe parkingi dla mieszkańców. Po wprowadzeniu zmian do w/w dokumentu (MPZP w uzgodnieniach) docelowo można będzie rozszerzyć inwestycję do 104 mieszkań.

 

Wygląda na to, że można zaczynać realizację z formalnego punktu widzenia. Mam jednak wątpliwości i chciałbym porównać koszty nowoczesnej budowy modułowej do budowy tradycyjnej z zachowaniem tych samych parametrów. Koniec końców cena dla potencjalnego nabywcy będzie najważniejsza, ponieważ wkład własny to 20% ceny mieszkania. W dniu 21.02.2024 umówione zostało spotkanie z nowym prezesem spółki SIM Śląsk Południe dotyczące wizyty studyjnej na budowie realizowanej przez inny SIM w proponowanej technologii modułowej. O postępach w realizacji zadania będziemy na bieżąco informować.  


Z poważaniem

Paweł Macha
Burmistrz Miasta

Scroll to Top