EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Śląski System Informacji Turystycznej

Projekt realizowany od 2011 roku  do 2014 roku w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”.

Liderem projektu była Śląska Organizacja Turystyczna, a partnerami : Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Górnośląski Związek Metropolitalny, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, Związek Gmin Jurajskich oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Dzięki realizacji projektu powstały 33 nowe Punkty Informacji Turystycznej, które wraz z już istniejącymi stworzyły sieć 67 punktów w całym regionie. Wszystkie Punkty Informacji Turystycznej zostały wyposażone w meble zgodne z identyfikacją wizualną projektu oraz sprzęt cyfrowy. Ukazały się wydawnictwa informacyjno-promocyjne (mapy turystyczne, informatory, przewodniki turystyczne) w łącznym nakładzie 890 tysięcy egzemplarzy. Jednolicie oznakowano również dojście/dojazd do wszystkich Punktów Informacji Turystycznej. W ramach projektu wykonano kompleksowe drogowe oznakowanie turystyczne wskazujące dojazd do niemal 200 atrakcji turystycznych na terenie województwa (łącznie 810 tablic drogowych).

W ramach projektu zainstalowano 101 infokiosków, które służą turystom po godzinach otwarcia PIT lub w miejscach ruchu turystycznego gdzie nie ma punktów informacji.

Do punktów informacji turystycznej trafiło 1043 audioprzewodniki z nagranymi audiowycieczkami będącymi propozycją zwiedzania okolicy oraz okolicznymi trasami turystycznymi (pieszymi, rowerowymi, nordic walking). Wyznaczono ok. 5 tys. km tras turystycznych pieszych i rowerowych w  systemie GPS.

W ramach projektu przebudowano portal www.slaskie.travel, w którym znalazła się bogata baza noclegowa i gastronomiczna, opisy i zdjęcia  dla  1500  atrakcji turystycznych w 4 wersjach językowych, 250 wirtualnych wycieczek po regionie i obiektach turystycznych, propozycje tras turystycznych i kalendarium wydarzeń. Ponadto stworzono serwisy tematyczne poświęcone markowym produktom turystycznym, takim jak:

Szlak Zabytków TechnikiŚląskie SmakiSzlak Orlich Gniazd oraz serwisy regionalne poświęcone poszczególnym, charakterystycznym obszarom takim jak Beskidy i Śląsk CieszyńskiJura Krakowsko-Częstochowska,Metropolia Silesia ,Subregion Zachodni Województwa Śląskiego.

Koszty całkowite projektu wynoszą 14 530 000,00 zł , z tego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) – 12 350 500,00 zł. Środki własne to : 2 179 500,00 zł. Realizacja projektu potrwa do końca 2013 roku.

W ramach projektu w Gminie Kuźnia Raciborska powstał Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, który został wyposażony w meble oraz sprzęt potrzebny do funkcjonowania PIT-u. Zainstalowano dwa infokioski , pierwszy zlokalizowany na budynku MOKSiR-u w Kuźni Raciborskiej, drugi na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach. PIT otrzymał również 10 audioprzewodników, które zostały przekazane do PIT-u w Rudach z wycieczką dla dorosłych oraz dzieci po Bazylice Mniejszej w Rudach. 

{gallery}PIT_KUZNIA{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska