EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Spotkania przedstawicieli samorządu Gminy Kuźnia Raciborska z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 14 października w całej Polsce uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich nauczycieli, a także ludzi związanych z pracą w oświacie. Święto upamiętnia rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. W tym dniu we wszystkich szkołach i przedszkolach odbyły się uroczyste akademie uświetnione występami dzieci i młodzieży.

 Z tej okazji w dniu 17 października  w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej z wyróżnionymi nauczycielami i dyrektorami szkół i przedszkoli spotkał się Burmistrz Miasta Paweł Macha. W spotkaniu z przedstawicielami oświaty uczestniczyła Elżbieta Kozłowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Spotkanie poprowadziła Nikol Kawalec – podinspektor w Referacie Edukacji, Sportu i Promocji. Burmistrz, w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywa szkoła, która nie tylko kształci młodego człowieka, ale także wychowuje i wpływa na relacje z innymi. Mówił też o ważnej roli oświaty w kształceniu młodych pokoleń oraz roli samorządu w utrzymywaniu edukacji na wysokim poziomie.

Dzień Edukacji był okazją, aby wyróżnić nauczycieli i dyrektorów za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej. W Gminie Kuźnia Raciborska wyróżnienia otrzymali  nauczyciele, którzy oprócz kierowania placówkami oświatowymi oraz wykonywaniem obowiązków dydaktyczno-wychowawczych podejmowali działania przyczyniające się do promocji szkoły i gminy, oraz służyły lokalnej społeczności.

 Doceniając działalność i zaangażowanie w roku szkolnym 2015/2016  w Gminie Kuźnia Raciborska Nagrodę Burmistrza otrzymali:

 Renata Sobczyk – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach;

Arkadiusz Mróz – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Kuźni Raciborskiej;

Renata Domańska – dyrektor Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu;

Kornelia Reichel – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej;

Kornelia Hoinza – dyrektor Przedszkola w Rudach;

 Kinga Apollo – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Kuźni Raciborskiej;

Adrian Plura –dyrektor  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Rudach.

Podczas uroczystości wręczono Listy Gratulacyjne nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela dyplomowanego w 2016 roku uzyskali: Joanna Zieleń nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego w Przedszkolu w Rudach oraz ks. Wojciech Cisek i Wojciech Gdesz nauczyciele w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej.

Szczególne Podziękowania Burmistrza za pracę i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów oświatowych otrzymali dyrektorzy placówek niepublicznych: Edyta Depta –Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach i Halina Rogosz – Dyrektor  Społecznego Przedszkola w Budziskach.

Na zakończenie części oficjalnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz -w imieniu samorządu- złożył najpiękniejsze życzenia dla wszystkich pracowników oświaty w Gminie Kuźnia Raciborska. Burmistrz życzył wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Spotkanie przebiegało w bardzo uroczystej i podniosłej atmosferze.

 

Notatkę opracowała: Wiesława Czogała 

Kuźnia Raciborska, dn. 20. 10. 2016 r.

 

{gallery}2016/DEN2016{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska