EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Spotkanie dotyczące Programu ODRA OK

W czwartek 22 marca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Pawła Machy, Zastępcy Burmistrza Sylwii Brzezickiej Tesarczyk z Przedstawicielami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Regionu Śląsko-Morawskiego – Pavel Santarius i Radovan Kominek oraz przedstawicielami Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Józefem Gumiennym – dyrektorem GAPiR i Andrzej Szymborskim –  Dyrektorem Działu Realizacji Projektów, Rozwoju i Zarządzania Jakością.

Spotkanie dotyczyło projektu ODRA OK  – projektu współfinansowanego ze środków INTERREG VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 funduszu mikroprojektów w Euroregionie Śląsk.

Celem projektu jest opracowanie studium rozwoju wykorzystującego Odrę w celu zwiększenia dostępności i atrakcyjności regionu transgranicznego oraz rozwoju otoczenia biznesu, np. łączenie istniejącej infrastruktury turystycznej na odcinku transgranicznym Ostrawa -Koźle.

Projekt przewiduje wskazać oczekiwania samorządów dotyczące właśnie tego aspektu. Burmistrz Paweł Macha konsultował postęp prac nad tym projektem jako pełnomocnik Subregionu Zachodniego województwa śląskiego oraz pełnomocnik Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – polskiej część Euroregionu Silesia.   

ODRA OK

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska