EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Spotkanie dotyczące remontu przepustu na ul. Cysterskiej w Rudach

Dnia  13 marca 2015r. w miejscowości Rudy odbyło się spotkanie stron zainteresowanych remontem przepustu drogowego na ulicy Cysterskiej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Gminy Kuźnia Raciborska, projektant oraz przedstawicielka Konserwatora Zabytków, której podlega obszar objęty ochroną konserwatorską. Na podstawie działań przygotowawczych  poczynionych z inicjatywy Burmistrza Kuźni Raciborskiej we współpracy z Nadleśniczym Robertem Pabianem podjęto decyzję o awaryjnym trybie remontu. Strony spotkania zgodnie ustaliły zakres prac oraz drogę proceduralną. Przedstawiciel Konserwatora zabytków zaakceptował rozwiązania projektowe przedstawione podczas wizji w terenie. W międzyczasie prowadzone są prace utrzymaniowe  na podstawie uzyskanej decyzji  RDOŚ w Katowicach na trasie rowu melioracyjnego przed i za przewidzianym do remontu przepustem. Planowane zakończenie wszystkich prac związanych z remontem przepustu nastąpi do końca września bieżącego roku.

 Pani Konserwator na zaproszenie Pana Łuszcza odwiedziła również naszą zabytkową kolejkę wąskotorową.

{gallery}przepust{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska