EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska

Spotkanie ze Stanisławem Gawłowskim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska

 

            W dniu 13 marca w Warszawie w Ministerstwie Środowiska, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządowych powiatu raciborskiego ze Stanisławem Gawłowskim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska. W spotkaniu ze strony powiatu raciborskiego uczestniczyli:

Starosta Raciborski – Adam Hajduk,

Radny Powiatu Raciborskiego – Ryszard Winiarski,

Wójt Gminy Krzyżanowice – Grzegorz Utracki,

Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska – Bogusław Wojtanowicz.

 

            Spotkanie dotyczyło realizacji inwestycji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz budowy kanału Dunaj – Odra – Łaba. W kwestii zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu raciborskiego poruszono sprawy  związane z budową suchego polderu zbiornika Racibórz, budową suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Kuźni Raciborskiej na rzece Ruda oraz budową prawostronnego obwałowania rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, w tym także sprawy związane z poprawą infrastruktury wspomagającej zabezpieczenie przeciwpowodziowe na Odrze w Turzu i Ciechowicach.

 

            Gminę Kuźnia Raciborska, interesowały sprawy związane z budową suchego zbiornika na rzece Ruda oraz budowa wałów w Turzu wraz infrastrukturą wspomagającą zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Turzu i Ciechowicach, a w szczególności, chodziło o znalezienie środków w Budżecie Państwa na:

  1. budowę suchego zbiornika w Kuźni Raciborskiej, który posiada już kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na jego realizację – koszt inwestycji ok. 61 mln zł,
  2. regulację odszkodowań za wykup gruntów pod korpus wału dla właścicieli terenów przez które przebiega wał – potrzebne środki ok. 1,0 mln zł,
  3. przebudowę stacji energetycznych zasilających przepompownie w Ciechowicach i Turzu, których właścicielem jest Tauron.

 

            Spotkanie w Ministerstwie zakończyła dyskusja na temat planów Polski w zakresie realizacji inwestycji budowy kanału Dunaj – Odra – Łaba. W tej sprawie otrzymano jednoznaczną odpowiedź, że inwestycja nie będzie realizowana ze względów ekonomicznych, tj.  nieopłacalności kosztów jakie trzeba ponieść w związku z jej realizacją w odniesieniu do korzyści jakie by mogła ona przynosić. Przełomowym argumentem w kwestii realizacji tej inwestycji było to, że ze względu na jej międzynarodowy charakter, żaden z krajów, przez który miałby przebiegać projektowany kanał nie podpisał umowy o przystąpieniu do jej wykonania. Ostatnia wycofała się strona czeska, zamykając tym samym dalszą dyskusję na ten temat.

 

 

Artykuł przygotował: Bogusław Wojtanowicz

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top