EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2016 ze zm.) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa organizatora transportu zbiorowego:

            Gmina Kuźnia Raciborska

            Ul. Słowackiego 4

            47-420 Kuźnia Raciborska

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018r.  poz. 2016 ze zm.)

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj przewozów: komunikacja miejska

Linie komunikacyjne: Kuźnia Raciborska – Rudy

                                 Rudy – Kuźni Raciborska

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 01 grudzień 2019r.

 

Wywieszono 08.03.2019r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top