EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk nowym Zastępcą Burmistrza

Od 13 lutego 2018 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska powołano na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta  Sylwię Brzezicką-Tesarczyk. Pani Sylwia jest  mieszkanką Gminy Kuźnia Raciborska, ukończyła Politechnikę Śląską na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, pracowała jako wykładowca i nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej, posiada uprawnienia audytora do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jest ekspertem powołanym do oceny wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 w dziedzinie Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

Od 2015 roku współpracuje z samorządem gminnym. Jest współautorem dokumentów strategicznych Gminy Kuźnia Raciborska:

– Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

– Programu Ograniczania Niskiej Emisji,

– Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska,

– Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

– Gminnego Programu Rewitalizacji.

Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program wymiany kotłów dla mieszkańców Gminy. Aktualnie uczestniczy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych na zakup i instalację odnawialnych źródeł energii dla 300 gospodarstw domowych z terenu Gminy.  

Od grudnia 2016 roku jest pracownikiem samorządowym w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, gdzie pracowała na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska.

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska