EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Szkoły powoli otwierają drzwi

Zgodnie z decyzją rządu z 13 maja 2020 roku powoli otwierają się drzwi szkół. Nadal jednak obowiązuje zawieszenie zajęć i nauczanie zdalne.

Od najbliższego poniedziałku (18 maja) w szkole, indywidualnie mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Rodzice zainteresowani zajęciami w szkole muszę to zgłosić dyrektorowi szkoły przez e-dziennik.  Dyrektor określi plan tych zajęć i prześle obowiązujące w szkole zasady postępowania związane z sytuacją epidemiczną.

Od poniedziałku 24 maja czynne będą w szkołach świetlice dla uczniów klas I-III. Rodzice zainteresowani opieką w świetlicy proszeni są o zgłoszenie tego do dyrektora szkoły do dnia 20 maja.   Uczniowie klas VIII będą mogli uczestniczyć także w konsultacjach przed egzaminem ósmoklasisty. Szczegółowe plany konsultacji uczniowie otrzymają przez e-dziennik.

Wszelkie nowe informacje są na bieżąco umieszczane na stronach internetowych szkół oraz wysyłane przez e-dziennik. Na naszej stronie internetowej będziemy na bieżąco informować rodziców o podjętych działaniach i ustaleniach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska