EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Tablica pamiątkowa na Głazie KAROLEK odsłonięta

Rano 18 maja 2021 r. na skwerze św. Jana Pawła II, uroczyście osłonięto tablicę w ramach 101 rocznicy urodzin papieża.

Na 34 tonowym głazie nazwanym Karolek – Lolek zamontowano tablicę z mottem „Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój…” MT16,18A, którego odsłonięcia dokonali Ewa Gawęda, Michał Woś i Czesław Sobierajski.

Podczas uroczystości oprócz gospodarzy burmistrza Pawła Machy, Gerarda Depty Przewodniczącego Rady Miejskiej i Sylwii Brzezickiej-Tesarczyk udział wzięli : Ewa Gawęda Senator RP, asystentka Posłanki do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc – Izabela Kowalska, Michał Woś sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Gabriela Tomik – pełnomocnik Rządu ds. Żeglugi, Czesław Sobierajski doradca wojewody śląskiego , honorowy Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa św. Jana Pawła II, Witold Witosza Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Adam Wawoczny Prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej, dyrektor biura Subregionu Zachodniego, Krzysztof Kopeć Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach, Jan Wojdyła Członek Zarządu Kopalni Piasku KOTLARNIA, Adam Witecki prezes Odlewni RAFAMET Sp. z o.o., w zastępstwie Moniki Kruczek p.o. Prezesa Zarządu Zakładu Mechanicznego „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. pani Sandra Wilczek Szef Biura Marketingu, Justyn Suchanek właściciel firmy Justyntrans s.c. oraz Tytus Kosarzycki z Kopalni Piasku Kotlarnia.

Na koniec uroczystości Nadleśniczy Witold Witosza oraz Czesław Sobierajski zasadzili „Dąb Niepodległości” ofiarowany przez Lasy Państwowe.  

Uroczystość prowadzona była przez pana Wojciech Gdesza, nauczyciela historii ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.

 

Skwer św. Jana Pawła II

Przydrożny krzyż mocno wpisał się w polski krajobraz.  To wymowny znak doświadczeń minionych pokoleń oraz ich wiary. Z krzyżami tymi związane są historie osób lub całych społeczności. Jedne przypominać będą o ludzkich tragediach i dramatach ojców, synów, braci, którzy wyruszywszy z domów rodzinnych wbrew swej woli, mieli nigdy do nich nie wrócić…

Inne – to krzyże wotywne – przywołują radość z narodzin czy daru zdrowia w czasie zarazy.

Przy nich błagano o urodzaj, pokój, szczęście rodzin. Były miejscem modlitwy, ale tez spotkań, punktem odniesienia, pierwszym znakiem na drodze ku ukochanemu domowi.

Dziś spotykamy się przy krzyżu, kierując nasze myśli w stronę postaci Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II.

Tam na rozstaju dróg, wspominamy Jego piękne życie. Papież Benedykt XVI w homilii wygłoszonej podczas pogrzebu Jana Pawła II przywołał biblijne zdanie,,Wstańcie, chodźmy”(por. Mk 14, 42). To wezwanie niech będzie i dla nas zaproszeniem do odbycia drogi przez historię powszechną, historię Kościoła, ale przede wszystkim przez historię naszej Ojczyzny. W każdej z nich wymowne miejsce zajmować będzie Karol Wojtyła, św. Jan Paweł II. Dla wielu z nas tak bardzo obecny w darze wolności od złowrogiej ideologii, od kajdan komunizmu. Owo ,,Wstańcie, chodźmy” odnosimy do wybudzenia się ze złego snu, wiary zmęczonej, łez zaschniętych. Dość wspomnieć zamach z 13 maja 1981 roku, upominanie się Papieża- Pielgrzyma o   pokój  i prawdę,  w niemal każdym zakątku świata.

 

Szczególnym symbolem tego miejsca, skweru św. Jana Pawła II, jest głaz. Fragment litej 34 tonowej skały, przyniesiony na naszą ziemię przez lodowiec . Fragment skały o dużej wytrzymałości i odporności. Widzimy w nim potęgę świata przyrody, ogrom czasu, niezwykłe połączenie trwałości i zmiany. Pokaz sił i trwania, pomimo rożnych przeciwieństw. Odczytujemy w nim owo papieskie pielgrzymowanie. Odczytujemy tez Jego wskazanie na potrzebę odniesienia do fundamentów naszej cywilizacji – kultury antyku, myśli oświeceniowej a przede wszystkim chrześcijańskich wartości. Szacunek dla życia, wartość rodziny, odrzucenie nienawiści, pomoc najsłabszym z nas…

To wartości, przekazane niczym skarb, przez poprzednie pokolenia.

Równocześnie Jan Paweł II wołał o potrzebę umiejętnego odczytania znaków czasu, o potrzebę mądrych zmian, mądrego korzystania z dobrodziejstw współczesnej cywilizacji.

Skwer św. Jana Pawła II to miejsce, w którym poprzednie pokolenie postawiły jako symbol wiary i trwania – krzyż. Dziś, współczesne pokolenie mieszkańców Kuźni Raciborskiej nadaje mu nowy blask i przekazuje potomnym wraz ze świadectwem pięknego życia i nauczania Papieża Polaka.

 W wierszu ,,Wielkość” C.K Norwid pisze:

Wiesz, kto jest wielkim? – posłuchaj mię chwilę,

Nauczę ciebie

Poznawać wielkość nie tylko w mogile,

W dziejach lub w niebie.

 

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy

Pochylić czoła,

Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy

Zwyciężył zgoła!

Z nieskrywaną dumą i wzruszeniem, przy Skwerze św. Jana Pawła II w Kuźni Raciborskiej, w 101 rocznice Jego .urodzin.  

Wojciech Gdesz

 

{gallery}2021/glaz_karolek{/gallery} 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top