EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Nazwa projektu:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.4   Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
Realizator projektu: Gminny Kuźnia Raciborska

Wartość dofinansowania z UE: 3 989 862,57 zł.

Celem głównym projektu jest ograniczenia emisji zanieczyszczeń, dzięki efektywnemu ograniczeniu zużycia energii m.in. w celach grzewczych, minimalizacja kosztów użytkowania i eksploatacji placówek dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii, podniesienie standardu użytkowania budynków przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia, rozwoj społeczno-gospodarczego regionu, w tym: podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców regionu oraz wzrost ich świadomości ekologicznej na temat możliwości oszczędzania energii, co spowoduje poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a co w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na rozwój Gminy.

{gallery}Termo_2020{/gallery}
{gallery}Termo_2021{/gallery}
{gallery}2022/termomodernizacja{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top