EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”!

 

07.02.2022 r.

Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”!

———————————————————————————————————————–

 

Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”!

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

 

Dla kogo jest program Czyste Powietrze??

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

W tut. Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej zlokalizowany jest punkt przyjmowania wniosków programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska

(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na termin wizyty)

mogą uzyskać pomoc  pracownika w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 16)

Tel. 32-419-14-17 wew. 131 (Inspektor ds. ochrony środowiska, Pani Nikol Kawalec)

 

W Programie obowiązują dwa poziomy dofinansowania:

1.     Podstawowy poziom dofinansowania  – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych

  • dochody roczne wnioskodawcy nie mogą przekroczyć  100 000 zł

2.     Podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych

  • dla wnioskodawców, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwie domowym nie przekracza:

–       1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

–       2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania wydawane są zaświadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej (MOPS), wymagane do złożenia wniosku.

 

Każdego roku następuje przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych. Wydawanie dokumentu wstrzymane jest od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym, jednak nie później niż do 23 września.

 

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż;
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
  • instalację fotowoltaiczną;
  • ocieplenie przegród budowlanych;
  • stolarkę drzwiową i okienną;
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Program  daje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać również bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie do 30 czerwca 2027 r.

Od dnia 06.07.2021 r. uruchomiony został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/lista-bankow-ktore-w-ramach-programu-czyste-powietrze-prowadza-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-czesciowa-splate-kapitalu-kredytu-bankowego.html   i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Aktualna lista banków to:

1. Alior Bank SA (od 6 lipca 2021 r.)

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. (od 6 lipca 2021 r.)

 

Przypominamy! To banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Najważniejsze zmiany to:

–  rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku),

– okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku),

– rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Więcej informacji można również znaleźć na stronach Programu Czyste Powietrze

https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top