EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych. Zmiany dotyczą okresów kadencji sołtysów i rad sołeckich.

W związku z wprowadzonym pięcioletnim okresem kadencji organów Gminy, stosowne zmiany są konieczne w statutach jednostek pomocniczych. Projekty uchwał w tej sprawie zostały zaproponowane do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta. Trwają konsultacje społeczne projektów uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w Zakładce Menu przedmiotowe / Konsultacje społeczne oraz Menu przedmiotowe / współpraca z organizacjami pozarządowymi / Konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top