EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Uchwała antysmogowa!!!

Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, czyli w czym można spalać i co można spalać.

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim od 1 września 2017r.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności kocioł, kominek i piec. Zakazuje się stosowania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
4) biomasy stałej (drewno), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5.

Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania:
• w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku.
• w przypadku kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat, użytkownicy powinni wymienić je do końca 2023 roku.
• użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Uchwały antysmogowej można uzyskać:
– osobiście: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, II piętro, pok. nr 16,
– telefonicznie (32) 419 14 17 wew.107

 

UCHWAŁA NR V/36/1/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

pobierz tutaj:

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top