EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Umowa Partnerska – Odnawialne źródła energii

„Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 21 maja br. została podpisana Umowa Partnerska w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn.:Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskichwspółfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminami: Kuźnia Raciborska, Gaszowice, Jejkowice, Krupski Młyn, Lelów, Lyski, Nędza, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”

 

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska