EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Uroczyste otwarcie parkingu w Rudach

 

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W poniedziałek 23 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 w Rudach odbyło się uroczyste otwarcie dwupoziomowego parkingu, Punktu Informacji Turystycznej oraz terenu rekreacyjnego – inwestycji zrealizowanych w ramach projektu „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Inwestycja w Rudach była największym pod względem inwestycyjnym i finansowym zadaniem realizowanym w ramach projektu a zarazem jedynym prowadzonym na terenie Województwa Śląskiego. Wkład własny w jego realizację zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość inwestycji w gminie Kuźnia Raciborska zamknęła się kwotą 5.928.638,83 zł przy czym wartość całkowita wydatków w Projekcie wyniosła: 36 803 890,48 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wyniosła
31 536 250 złotych, a wartość maksymalnego dofinansowania to: 26 805 812,50 złotych.

Na zaproszenie Burmistrz Kuźni Raciborskiej Rity Serafin do Rud przybyło wielu gości m. in. Henryk Siedlaczek – poseł na Sejm RP, Bogusław Śmigielski – były Marszałek Województwa Śląskiego, obecnie senator RP, Henryk Mercik – Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego, Ewa Lewandowska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszula Grzonka – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Wojciech Biliński – Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Adam Hajduk – Starosta Powiatu Raciborskiego, ks. Bernard Koj – Kanclerz Diecezji Gliwickiej, ks. Jan Rosiek – Dyrektor Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego w Rudach, burmistrzowie i wójtowie gmin będących partnerami w projekcie „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”, burmistrzowie i wójtowie gmin zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich, oraz włodarze gmin powiatu raciborskiego.

Listy gratulacyjne na uroczystość otwarcia nadesłali: Senator RP Adam Zdziebło, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak.
Po oficjalnym przecięciu wstęgi goście mieli okazję zwiedzić Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach wraz z ks. Janem Rośkiem – gospodarzem obiektu.

{gallery}parking_end_2012{/gallery}

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska