EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska – 10.06.2021

Gmina Kuźnia Raciborska otrzyma dofinansowanie  do projektu grantowego ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego.

Całkowita wartość projektu wynosi  746 803, 00zł

Dofinansowanie UE w kwocie  607 860 ,35 zł

 

Wkrótce mieszkańcy gminy ,którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do wyżej wymienionego projektu będą mogli zgłaszać się do siedziby urzędu w celu podpisania umowy na realizację tego projektu . O terminie zgłaszania się zostaną poinformowani telefonicznie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska