EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! OD DNIA DZISIEJSZEGO OBOWIĄZUJĄ NOWE NAZWY ULIC.

Z dniem dzisiejszym Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe nazwy ulic w Kuźni Raciborskiej.
Nazwy ulic zmieniły się w następujący sposób:

ul. Janka Krasickiego zmieniła nazwę na ul. Ignacego Krasickiego,
ul. Nowotki zmieniła nazwę na ul. Leśna,
ul. Małgorzaty Fornalskiej zmieniła nazwę na ul. Kasztanowa,
ul. Findera zmieniła nazwę na ul. Spacerowa.

O zmianie przez Główny Urząd Statystyczny ulicy Karola Świerczewskiego na ulicę Roberta Lewandowskiego poinformujemy osobnym komunikatem bezzwłocznie po wprowadzeniu danych przez GUS.

W związku z powyższym, jeśli zmiana ulicy dotyczy przedsiębiorcy, który mieszka, jest zameldowany, prowadzi działalność gospodarczą, lub przechowuje dokumentację rachunkową pod adresem z nową nazwą ulicy – przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Wniosek o zmianę wpisu można złożyć:

1) on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach
o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
2) w dowolnym urzędzie gminy – osobiście (w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 9) lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Wszelkie czynności związane ze zmianą wpisu są bezpłatne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska