EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP Rudy

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście :

 

– Burmistrz Paweł Macha

– Wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

– Zastępca Komendanta PSP w Raciborzu młodszy brygadier Paweł Sowa

– Prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Morciniec

– Komendant Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Bartoń

– Kierownik Gminnego Centrum Reagowania Aleksander Serafin

– Sołtys Wojciech Węglorz

– radni do Rady Miejskiej Łukasz Ruhe i Radosław Kasprzyk

– emerytowany pułkownik pożarnictwa Zdzisław Drozd

 

Sprawozdanie z działalności bojowej  OSP Rudy w roku 2017 przedstawił Naczelnik Joachim Dudek. Rudzka jednostka wyjeżdżała do akcji 55 razy.

Sprawozdanie z działalności przedstawił  Prezes OSP Krystian Chrośnik.

Sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik Ginter Bretsznajder, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Ryszard Belkius.

 Komisja Rewizyjna wniosła o udzielnie Zarządowi absolutorium i tak w wyniku głosowania się stało.

Jednogłośnie udzielono absolutorium, a następnie przyjęto plan pracy i plan finansowy na rok 2018.

Z zaproszonych gości głos zabrali Burmistrz Paweł Macha, zastępca Komendanta PSP Paweł Sowa, sołtys Węglorz Wojciech, Kierownik GCR Aleksander Serafin. Wszyscy oni złożyli strażakom podziękowania za służbę i poświęcenia dla dobra innych, szczególnie zaś za akcję z lipca kiedy to wichura, która przeszła przez Kuźnię Raciborską i okolicę sprawiła, że strażacy byli non stop w akcji przez kilkadziesiąt godzin. Złożono również gratulacje Zarządowi za uzyskanie absolutorium.

Wręczone medale i odznaczenia wyróżniającym się druhom :  Marianowi Malejce, Zbigniewowi Gąsiorkiewiczowi oraz Dariuszowi Lepiarczyk.

Dyskutowano nad nowym, nowszym samochodem, który jest coraz bardziej potrzebny naszej jednostce. Burmistrz oraz zastępca Komendanta PSP poinformowali, że na przełomie kwietnia i maja nasza gmina otrzyma samochód z PSP Racibórz. Docelowo jest on przeznaczony do naszej jednostki. Jednocześnie Burmistrz zapewniał, że gmina cały czas aplikuje o nowe samochody dla naszych ochotniczych straży. Bez dofinansowania zewnętrznego zakup nowego samochody jest praktycznie niemożliwy z gminnego budżetu. Po zakończeniu zebrania zaproszono wszystkich jego uczestników na poczęstunek przygotowany przez strażaków i ich żony.

{gallery}2018/osp_rudy{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top