EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

WAŻNE – DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE

Szanowni Mieszkańcy, nowe świadczenie – dodatek osłonowy, obsługiwany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2 100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 12 stycznia 2022 r. w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej w godzinach 7.30 do 14.30 w pokoju numer 8.

Formularz wniosku będzie dostępny w siedzibie MOPS-u oraz na stronie internetowej : http://www.mops-kuznia.pl/ w zakładce: Druki do pobrania

Przy składaniu wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego na który zostanie przekazana kwota dodatku osłonowego.

Wysokość dodatku.

·         400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

·         600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

·         850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

·         1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych,

Natomiast w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

·         500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

·         750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

·         1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

·         1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

          

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419-10-73, wew.29 lub 30.

 

Scroll to Top