EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wizyta Wojewody Opolskiego w Kuźni Raciborskiej

W dniu 2 stycznia 2018 Wojewoda Opolski Adrian Czubak wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanisławem Potoniec przybyli z wizytą do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na spotkanie związane z zakończeniem długo oczekiwanej inwestycji zamknięcia prawego wału rzeki Odry na granicy Województwa Śląskiego (Gmina Kuźnia Raciborska) oraz Województwa Opolskiego (Gmina Bierawa). W imieniu Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Śląski Urząd Wojewódzki reprezentował Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Szczeponek.   Oprócz gospodarza spotkania, Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Pawła Machy,
w spotkaniu wzięli udział: Starosta Raciborski Ryszard Winiarski, Wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń, przedstawiciele kuźniańskiego i bierawskiego samorządu, Komendant Gminny OSP oraz pracownicy samorządowi.   

Podczas spotkania Burmistrz Paweł Macha oraz Wójt Krzysztof Ficoń przekazali w imieniu mieszkańców, radnych i sołtysów gmin nadodrzańskich podziękowania Wojewodzie Opolskiemu za wybudowanie brakującego odcinka wału na granicy województw. Adrian Czubak zadeklarował kontynuowanie inwestycji ujętych w harmonogramie prac  przeciwpowodziowych w gminie Bierawa. Potwierdził realizację prac projektowych kolejnego odcinka wału o długości ok. 2 km oraz rozpoczęcie prac budowlanych w terenie jeszcze w 2018 roku.

Spotkanie było także okazją do poruszenia tematu  Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz jej wpływu na rozwój gmin na Opolszczyźnie i w Województwie Śląskim. Dodatkowo,  szeroko dyskutowano nad koncepcją kolejnej inwestycji przebiegającej przez granicę gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa tzn. Kanału Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeciwpowodziowych i retencyjnych zbiornika Kotlarnia, a tym samym poprawy stosunków wodnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

{gallery}slask_opole{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top