EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wniosek dot. Odnawialnych Źródeł Energii złożony!

„Szanowni Mieszkańcy! 

W dniu wczorajszym został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, pomoc i mamy nadzieję, że nakład pracy włożony w to przedsięwzięcie w okresie ostatnich miesięcy, przyniesie pozytywny efekt w postaci dotacji dla Projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.”

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top