EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny- kolor żółty (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” – Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

 

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 μg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach w strefach, w tym w aglomeracjach:

– Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej w dniu 1 marca 2018 roku – strefa Bielsko-Biała miasto;

– Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II w dniu 7 marca 2018 roku – strefa Częstochowa miasto;

– Gliwice, ul. Mewy w dniu 6 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasto Gliwice

– Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej w dniu 21 lutego 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice;

– Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia w dniu 24 lutego 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasto Dąbrowa Górnicza;

– Sosnowiec ul. Lubelska w dniu 7 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Sosnowiec, Jaworzno;

– Rybnik, ul. Borki w dniu 1 marca 2018 roku – aglomeracja rybnicko-jastrzębska – miasto Rybnik;

– Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego w dniu 24 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki;

– Żywiec, ul. Kopernika w dniu 26 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiat żywiecki.

 

Wystąpienie I poziomu ostrzegania

 

 

Wystąpienie I poziomu ostrzegania – (informacyjny i edukacyjny- kolor żółty)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top