EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wojskowa przysięga w Kuźni Raciborskiej

W sobotę Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska uczestniczył  w uroczystościach przekazania i objęcia  dowództwa 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dotychczasowy dowódca Pułkownik Tomasz Białas decyzją Ministra Obrony Narodowej  obejmie stanowisko Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Wspólnym staraniem Pułkownika Białasa oraz Burmistrza Pawła Machy  było utworzenie w Kuźni Raciborskiej  jednostki szkoleniowej Wojsk Obrony Terytorialnej.

Gmina Kuźnia Raciborska jest także  fundatorem  sztandaru 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W tym dniu miało miejsce również spotkanie  Burmistrza Pawła Machy z Generałem Dywizji Maciejem Kliszem – dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, który to otrzymał od Włodarza Kuźni Raciborskiej zaproszenie do naszej Gminy.

 

Punktem kulminacyjnym współpracy pomiędzy instytucjami będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 30.09 o godz. 11.00 na Placu Zwycięstwa.

Uroczystościom towarzyszyć będzie defilada, pokaz sprzętu wojskowego a zwieńczeniem uroczystości będzie piknik wojskowy.

Wydarzenie to  będzie równocześnie początkiem obecności munduru żołnierza Wojska Polskiego w większym wymiarze w naszej Gminie. W Kuźni Raciborskiej  w niedługim czasie stacjonować będzie bowiem kompania saperów 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej .

 

Pułkownikowi Tomaszowi Białasowi życzymy wielu sukcesów w dalszej służbie, natomiast obejmującemu obowiązki  Pułkownikowi Pawłowi Piątkowskiemu  życzymy jak najlepszej współpracy z samorządami, znajdującymi się na administrowanym terenie.

Scroll to Top