EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wybory Prezydenta zestawienie za gminę Kuźnia Raciborska II TURA

Wybory Przydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Data głosowania – 24 maja 2015 r.

 

Gmina

Kuźnia Raciborska

Powiat

raciborski

Województwo

 

ś l ą s k i  e

 

Zestawienie zbiorcze

I.     Rozliczenie kart do głosowania

1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania

 

9

4

4

3

 

2

Komisja otrzymała kart do głosowania

 

8

2

0

7

3

Nie wykorzystano kart do głosowania

 

4

4

8

9

4

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”)

 

3

7

1

8

 

5

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

6

Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

 

 

 

 

0

8

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

 

 

 

 

0

8a

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu

 

 

 

 

0

8b

Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

 

 

 

 

0

8c

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania

 

 

 

 

0

8d

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania

 

 

 

 

0

8e

Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny

 

 

 

 

0

 

II.        Ustalenie wyników głosowania

9

Liczba kart wyjętych z urny

 

3

7

1

8

9a

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania

 

 

 

 

0

 

10

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)

 

 

 

 

0

11

Liczba kart ważnych

 

3

7

1

8

 

12

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

 

 

 

4

6

13

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów
(z kart ważnych)

 

3

6

7

2

 

14.  Na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lp.

Nazwisko i imię – imiona

Liczba głosów ważnych

1.

DUDA Andrzej Sebastian

 

1

5

8

1

2.

KOMOROWSKI Bronisław Maria

 

2

0

9

1

Razem

 

3

6

7

2

 

 

 

 

 

 

             Kuźnia Raciborska, dnia 24 maja 2015 r.                                                                          (-) Dominik Klimanek

                                                                                                                                                             Podpis Pełnomocnika OKW

 

 

 Szczegółowa wizualizacja wyborów dostępna jest na stronie www.pkw.gov.pl 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top