EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wycinka drzew i krzewów

Informuję, że zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 2249)  nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz na usunięcie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. nr 16 lub pod nr tel.: (32) 419-14-17 wew. 131 (podinsp. Michalina Rabiej)

 

Michalina Rabiej

Podinspektor ds. Ochrony Przyrody i Ochrony Zwierząt

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska