EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRYM BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA UDZIELIŁ POZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

WYKAZ PODMIOTÓW
 KTÓRYM BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA UDZIELIŁ POZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE  ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

( aktualizacja na dzień 26.05.2014 r. )

 

           

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

ul. Słowackiego 6, tel. ( 32 ) 419 14 72.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Rybnik, ul. Pod Lasem 62.

 

„STEF-MAR” s. c. Izabela i Krzysztof Stefunyn Babice, ul. Piaskowa 24,                   

tel. (32) 410 20 10, kom. 604347687.

 

„REMONDIS” Gliwice sp. z o.o. ul. Kaszubska 2,  tel. ( 32 ) 231 08 58.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej,

ul. Klasztorna 45, tel. ( 32 ) 419 11 91

 

PHUP w Rudach – Rudolf  Klimek,

ul. Rogera 13, tel. 410 30 14 (aktualnie nie wykonuje usług w tym zakresie).

 

Lucyna Cyran P.H.U. „ORZEPOWICZANKA”, ul. Rudzka 193,  Rybnik.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nędzy, ul. Nad Suminą 2.

 

Firma PUH „KAROLEK” Bożena Klimek Lubieszów, ul. Bierawska 52

 

Firma Usługowo Handlowa „Kionka – Trans” Małgorzata Kionka,            

ul. Rocha 11,  Trachy.

 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Kuźnia Raciborska, że zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” (Uchwała Nr XXVII/302/2013 z dnia 26 marca 2013 r.), właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na pół roku.

           Jednocześnie informujemy, że funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej przeprowadzają kontrolę realizacji tego obowiązku na poszczególnych posesjach na terenie całej Gminy. Dokumentem potwierdzającym wywóz nieczystości ciekłych jest faktura wystawiona przez jeden z wyżej wymienionych podmiotów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska