EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wzmocnienie potencjału służb ratunkowych w gminie Kuźnia Raciborska poprzez zakup pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego

 

Nazwa projektu: „Wzmocnienie potencjału służb ratunkowych w gminie Kuźnia Raciborska poprzez zakup pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów” Działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”

 

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

 

Wartość dofinansowania z UE: 245 935,60 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 381 544,40 zł

 

Projekt polegał na:  Zakup pożarniczo, ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego z napędem 4×4

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostanie następujący cel: poprawa poziomu bezpieczeństwa w województwie śląskim na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom poprzez doposażenie OSP w Kuźni Raciborskiej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie www.slaskie.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska