EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kuźni Raciborskiej

16 października br. w świetlicy w Jankowicach odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kuźni Raciborskiej, podsumowujący kadencję 2016-2020 r. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu mł. bryg. Paweł Sowa, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Andrzej Charuk, prezes zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych druh Stefan Kaptur, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kuźni Raciborskiej druh Edward Morciniec, Komendant Gminny druh Krzysztof Bartoń, Ojciec Marceli Dębski, a także Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha wraz z kierownikiem GCZK Aleksandrem Serafin oraz Burmistrz Miasta Odry Libor Helis wraz z delegacją strażaków. W Zjeździe wzięli udział również Delegaci z jednostek OSP, a Zjazdowi przewodniczył mł. bryg. Jan Krolik.

Podczas Zjazdu Burmistrz Paweł Macha wraz z kierownikiem GCZK podziękowali ustępującemu zarządowi za ogrom pracy w trosce o bezpieczeństwo gminy i jej mieszkańców oraz codzienną służbę każdego strażaka OSP, wręczając członkom zarządu podziękowania oraz drobne upominki.  Natomiast na wniosek Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kuźni Raciborskiej, Zarząd Wojewódzki ZOSP RP uhonorował Burmistrza Miasta Pawła Machę srebrnym medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, uzasadniając swój  wniosektym, iż gotowość operacyjna gminnych jednostek OSP jest utrzymywana na bardzo wysokim poziomie.

Zaproszeni goście na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP Pawłem Sowa podkreślali bardzo dobrą współpracę Gminy Kuźnia Raciborska z Komendą Powiatową PSP oraz jednostkami OSP doposażając jednostki w nowe pojazdy bojowe, sprzęt bojowy, termomodernizując i remontując remizy OSP, utrzymując w ten sposób na bardzo wysokim poziomie gotowość operacyjną gminnych jednostek OSP.

Podziękowania za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę skierował do uczestników Zjazdu Burmistrz Miasta Odry Libor Helis, który liczy na jeszcze lepszą współpracę, szczególnie pomiędzy jednostkami OSP Gminy Kuźnia Raciborska i Miasta Odry.   

Podczas Zjazdu wysłuchano sprawozdań z działalności zarządu mijającej kadencji, ustępującemu zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium, a treść sprawozdania Komendanta Gminnego OSP prezentujemy poniżej:

 

Szanowni Państwo

Spotkaliśmy się dziś by podsumować pięcioletnią kadencję działalności Zarządu Gminnego, działalności Komendanta Gminnego i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Kuźnia Raciborska.

Przypomnę, że na terenie naszej gminy działa 8 jednostek OSP, z czego 5 jest od dawna włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wszystkie straże jako stowarzyszenia – posiadają osobowość prawną, a jedna nawet status Organizacji Pożytku Publicznego.

Mamy 293 członków czynnych OSP, a z pośród nich strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w gminie jest 204 co daje 70%, w tym do akcji może wyjeżdżać 18 kobiet.  W porównaniu z 2016 rokiem  członków czynnych jest mniej o 8%, ale za to do akcji może wyjeżdżać o 10% więcej strażaków. We wszystkich jednostkach OSP normatywy wyszkolenia tych strażaków jak i normatywy wyposażenia mamy zachowane.

Teren zabezpieczenia operacyjnego naszej gminy jest dość rozległy i bardzo zróżnicowany, zmniejszyło się zagrożenie powodziowe z rzeki Odry, ale nadal występuje zagrożenie powodziowe z rzeki Rudy i Suminy oraz z zlewni wód w Rudzie, także na obszarach leśnych mamy duże zagrożenie pożarowe oczywiście uzależnione od pogody, do tego dochodzą jeszcze gęsto zaludnione osiedla mieszkaniowe, gospodarstwa rolne i różne zakłady pracy. W związku z tą sytuacją Strażacy nasi muszą być przygotowani na prowadzenie różnorodnych działań ratowniczo-gaśniczych do których musza być wyszkoleni i odpowiednio doposażeni sprzętowo.

Dojazd na nasz teren zastępów z PSP z Raciborza może trwać nawet 28 minut, dlatego też na tak zwany teren współdziałania przyjeżdżają często zastępy z PSP Rybnik, ale i tak najtrudniejszy początek prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych spoczywa na naszych strażakach ochotnikach, a na rozległym terenie naszej gminy strażacy muszą posiadać sprawne samochody do szybkiego reagowania  i przemieszczania się.

Jednostki nasze posiadają na teraz łącznie 16 samochodów pożarniczych, z tego 5 lekkich i 11 średnich. 

Doposażenie w samochody strażackie w naszej gminie przebiega bardzo dobrze i nasz tabor dużo się odmłodził poprzez zakupy nowych pojazdów i przekazywanie pomiędzy jednostkami aut używanych, otóż  

–  w 2016 roku OSP Ruda Kozielska otrzymała Steyra, –  w 2017 roku OSP Budziska pozyskało VW, a OSP Jankowice otrzymały StarMana, –  w 2018 roku OSP Kuźnia Raciborska otrzymała nowego Mercedesa, OSP Budziska dostały Stara 266, a OSP Jankowice Stara 244, – w 2019 roku OSP Rudy dostały nowe Volvo, a do Turza trafił Renault, który w lipcu 2021 przejęła OSP Siedliska, ostatnim nabytkiem jest całkiem nowy Renault dla OSP Budziska, a Star 266 z Budzisk trafił do Rudy Kozielskiej.  

W ciągu ostatnich 5 lat na teren naszej gminy trafiły 3 nowe i 3 używane samochody strażackie, z kolei 5 wysłużonych, wycofanych aut przekazano poza gminę lub zezłomowano.

W tym miejscu należy podziękować Panu Burmistrzowi za przychylność i pomoc w zakupie i wymianie samochodów pożarniczych, ale także podziękować należy Radzie Miasta Kuźnia Raciborska oraz podziękować Komendzie Powiatowej PSP w Raciborzu za przekazywane nam samochody.

Szkolenie strażaków z naszej gminy w minionej kadencji odbywało się bardzo dobrze bo szkolenia systematycznie odbywały się w Komendzie Powiatowej PSP w Raciborzu do czasu pandemii, następnie była roczna przerwa, a teraz przy dużym wsparciu oficerów PSP z Służby Operacyjnej staram się organizować różne kursy dla naszych strażaków na terenie naszej gminy i w tym roku leci już 4 kurs. Zainteresowanych strażaków kursami nie brakuje, a to dobitnie pokazuje nam, że wymieniają się pokolenia strażaków, dlatego nowych ochotników trzeba wyszkolić.

W omawianym pięcioletnim okresie mieliśmy wiele wyjazdów do pożarów oraz jeszcze więcej do różnych miejscowych zagrożeń, wielokrotnie mieliśmy do czynienia z tragicznymi zdarzeniami u osób poszkodowanych, które traciły zdrowie i niejednokrotnie życie, strażacy nasi działali w różnych bardzo trudnych akcjach, czy to przy pożarach zabudowań gospodarczych lub mieszkalnych, piwnic, altan, czy przy pożarach kompleksów leśnych lub też przy uwalnianiu osób podczas wypadków. Lecz jak wszyscy pamiętamy najwięcej grozy, niebezpieczeństwa, najwięcej szkód i najwięcej pracy było przy usuwaniu skutków nawałnicy – trąby powietrznej jaka przeszła w 2017 r przez naszą gminę. Wtedy do akcji ratowniczej oprócz naszych strażaków na teren naszej gminy skierowano 22 OSP z terenu powiatu i kilka zastępów PSP nie tylko z Raciborza. A usuwanie skutków nawałnicy trwało kilkanaście dni.

Ale jak czas pokazał strażacy nasi zawsze starali się wykonywać swoje zadania jak najlepiej tylko potrafią, z poświeceniem, niejednokrotnie z narażeniem swojego zdrowia, i z roku na rok widać coraz większy profesjonalizm wśród strażaków ochotników niż bywało to w latach ubiegłych. Jednakże w ostatnich dwóch latach Strażacy musieli nauczyć się działać i zwalczać jeszcze jednego wroga – Covid 19, który wywołał globalną pandemię i chaos. I znów Strażacy musieli walczyć wraz  z innymi służbami na pierwszej linii tej dziwnej wojny, bo przecież podczas epidemicznego zamknięcia społeczeństwa i gospodarki strażacy nadal prowadzili akcje ratowniczo-gaśnicze, a oprócz tego było roznoszenie ulotek mieszkańcom, dostarczanie im brakujących maseczek, przewożenie osób do punktów szczepień, czy pomoc przy tworzeniu i zabezpieczanie punktów szczepień. Strażacy zostali zaangażowani do nieznanych dotąd działań ratowniczych, a także do pomocy humanitarnej.     

Jako Komendant wiele godzin spędziłem na ustalaniu i dogrywaniu zasad działań strażaków związanych z pandemią i dostarczałem na bieżąco brakujące im środki BHP.

I jeszcze raz powtórzę to co mówiłem na zebraniach w OSP, że  bardzo serdecznie dziękuję wszystkim strażakom za ich poświecenie  i oddanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych, i że strażacy nasi są w tej społecznej  i ochotniczej sztuce pomagania innym – najlepsi, również należy podziękować strażakom, dowódcom i oficerom Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu za ogromne wsparcie i pomoc naszemu społeczeństwu. 

Trzeba dodać, że oprócz działań na terenie naszej gminy Strażacy nasi również wielokrotnie uczestniczyli w akcjach poza terenem gminy, gdzie spełniali swoje zadania i gdzie zawsze zostawiali dobry wizerunek gminy Kuźnia Raciborska.

Najwięcej pożarów i innych miejscowych zagrożeń co roku odnotowuje się w mieście Kuźnia Raciborska.

Na terenie naszej gminy w okresie od 2016 do 2020 roku było 1018 Zdarzeń w których strażacy prowadzili działania ratowniczo-gaśnicze, z tego było 201 pożarów, 766 miejscowych zagrożeń i 51 alarmów fałszywych.

W porównaniu z innymi gminami naszego powiatu strażacy nasi uczestniczyli w akcjach kilkukrotnie więcej razy i to w prosty sposób przekłada się na większe koszty utrzymania naszych jednostek.

Trzeba powiedzieć, że Strażnice naszych OSP są dobrze zarządzane przez Zarządy OSP, a w połowie z nich zostały już przeprowadzone jakże potrzebne remonty termomodernizacyjne, za które serdecznie dziękujemy i czekamy na pozostałe.

To przede wszystkim dzięki staraniom obecnego samorządu gminnego poprawia się stan techniczny i wygląd remiz, oraz kupowane są nowe samochody. W ostatnich latach nasz samorząd gminny z Panem Burmistrzem kierował największe wsparcie dla OSP chyba w historii. Niezwykle istotne są relacje z samorządem gminnym. To od tego zależy i rozwój OSP i bezpieczeństwo w gminie. Na szczęście teraz jest tu zrozumienie. Adotychczasowe analizy jednoznacznie pokazują, że samorząd jest najbliżej strażaków ochotników i ta bliska współpraca jest podstawą umacniania naszego wspólnego bezpieczeństwa.

W związku z doskonaleniem i rozwijaniem umiejętności strażackich co rocznie staram się też organizować ćwiczenia gminne dla wszystkich OSP i takie zajęcia będziemy kontynuować by jednostki OSP mogły z sobą współdziałać i nabierać doświadczenia. 

Raz lub dwukrotnie w ciągu roku Komisja z PSP przeprowadza inspekcje gotowości bojowej w jednostkach OSP, a wyniki pod względem gotowości bojowej z reguły są dobre i bardzo dobre, istnieją natomiast ciągle braki w wyposażeniu sprzętowym, który po prostu się zużywa ale przede wszystkim są braki w sprzęcie ochrony osobistej strażaków, czyli ubrania specjalne i buty bojowe, i na te zakupy w najbliższym czasie i najbliższych latach trzeba kłaść większy nacisk.

Pomimo problemów pandemicznych w miarę możliwości jednostki OSP były doposażone w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy przede wszystkim dzięki dotacją KRSG i MSWiA ale również dzięki doposażeniu z środków Funduszu Sprawiedliwości.

Należy dodać, że strażacy nasi bardzo często uczestniczą i angażują się przy organizowaniu i zabezpieczaniu wielu imprez i uroczystości gminnych i lokalnych, w wielu miejscowościach to straż i strażacy są animatorami sportu i kultury, bez nich nie odbyły by się festyny, dożynki czy inne imprezy, po prostu integrujemy nasze lokalne społeczeństwo. Ale też strażacy odczuwają, że niekiedy zbyt często są angażowani przez instytucje kultury.

Miejsce jakie zajmie OSP w danej społeczności lokalnej i autorytet jakim się cieszy wśród mieszkańców własnej miejscowości i gminy jest efektem aktywności samych strażaków. Dobra organizacja społeczna wymaga wielu prac dodatkowych, gospodarczych czy kulturalno-oświatowych. Dodatkowo potrzebny jest szeroki wachlarz czynności wpływających na pozyskiwanie nowych członków do OSP, zdobywanie wzajemnego zaufania i koleżeństwa –  i wówczas to przynosi efekt w postaci sprawnej i zdolnej do wielkich czynów jednostki OSP. I takie jednostki OSP postrzegamy i dalej chcemy postrzegać w naszej gminie.

Przy najbardziej zaawansowanej technice istotą bezpieczeństwa są i będą ludzie. Jak dowodzi historia, byli nimi, są i będą strażacy ochotnicy. I historia pokazuje nam niekwestionowane zasługi właśnie strażaków ochotników.

Myślę, że miniona pięcioletnia kadencja pomimo trudności pandemicznych była dobrym okresem do rozwoju ochotniczej strażackiej działalności.

Jako Komendant Gminny mam bardzo częsty i dobry kontakt z strażakami i jestem zadowolony ze współpracy z poszczególnymi zarządami OSP, ich prezesami i naczelnikami, bardzo dobrze układa mi się współpraca z Państwowa Strażą Pożarna w Raciborzu, dziękuje również za dobrą współprace z Nadleśnictwem Rudy i oczywiście z naszymi władzami gminy, z Panem Burmistrzem, no a szczególnie chcę podziękować za bardzo dobrą współpracę z Panem Aleksandrem Serafinem z Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim zgromadzonym za udzielaną mi pomoc w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji Komendanta Gminnego, myślę, że moje i nasze doświadczenia zdobywane w czasie każdej akcji będą nadal procentowały dla dobra naszego ochotniczego pożarnictwa, strażaków i całego społeczeństwa gminy Kuźnia Raciborska.

                                                                                                          Krzysztof Bartoń

Jankowice 16.10.2021r.

 

Punktem kulminacyjny Zjazdu był wybór nowych władz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kuźni Raciborskiej oraz Komisji Rewizyjnej, który ukonstytuował się w następujący sposób:

Prezes Zarządu                       – Morciniec Edward

Komendant Gminny               – Bartoń Krzysztof

Wiceprezes                            – Dudek Joachim

Wiceprezes                            – Serafin Aleksander

Skarbnik                                 – Panek Adam

Sekretarz                                – Granieczny Leszek

Członek Prezydium                 – Rabiej Adam

Członek Zarządu                     – Czogała Tomasz

Członek Zarządu                     – Grobelny Krzysztof

Członek Zarządu                     – Płotek Jerzy

Członek Zarządu                     – Piechula Edward

Członek Zarządu                     – Kowalski Piotr

Członek Zarządu                     – Kowalski Sebastian

Członek Zarządu                     – Miera Karol

Członek Zarządu                     – Wrzodak Paweł

Członek Zarządu                     – Chrośnik Krystian

Członek Zarządu                     – Sałajczyk Krzysztof

Członek Zarządu                     – Pieruszka Krzysztof

Członek Zarządu                     – Grycman Andrzej                

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP

w Kuźni Raciborskiej 

Przewodniczący                       – Wenglorz Marcin

Wiceprzewodniczący                 – Rózga Karol

 Sekretarz                                – Brzoska Franciszek

{gallery}2021/osp_gmina{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska