EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Za dwa lata kanalizacja w Budziskach

W piątek 07.10.2022r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na ,,Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska”.

 Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą robót będzie  Konsorcjum: Eurotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Zabrze i Partner Konsorcjum Kolektor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gliwice. Wartość inwestycji:  11.476.019,62 brutto. Wykonawca powinien zrealizować zadanie do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1.    budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC SN8 średnicy 200 mm o długości ogółem ok. 4 048,60 m,

2.    budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych kielichowych (odgałęzienia kanalizacji) PVC-U lite SDR34 SN8 o średnicy 160×4,7 mm łączone na uszczelki gumowe zaślepką 160 mm o długości ogółem ok. 689,0 m,

3.    budowę sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur kanalizacyjnych ciśnieniowych PE 100RC SDR17 o średnicy 110, 90 i 63 o długości ogółem ok.1 362,10 m,

4.    budowę studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1 000 mm, łączonych na uszczelkę, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-50) z zastosowaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA, włazy kanałowe – z żeliwa szarego Æ 600 włazy żeliwno-betonowe, nie wentylowane, z wkładką tłumiącą, klasy D400  wg PN-EN 124 – w ilości ok. 148 kpl.,

5.    budowę studni inspekcyjnych z zabudowanym wewnątrz kołnierzowym łącznikiem rewizyjnym o średnicy 80 mm z zaworem hydrantowym, wykonane z prefabrykowa-nych kręgów betonowych  1 200 mm, łączonych na uszczelkę, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-50) z zastosowaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA, niewentylowane, z wkładką tłumiącą, klasy D400 –  w ilości ok. 5 kpl.,

6.    budowę sieciowych pompowni ścieków P1-P7 z wyposażeniem w ilości 7 kpl.,

7.    rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w zakresie określonym w przedmiarze robót wraz z wykonaniem badań nośności podbudowy.

 Do kanalizacji mogą zostać podłączone tereny przemysłowe i Rafamet.

{gallery}2022/kanalizacja_budziska{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska