EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zapraszamy na spotkanie – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W REALIZACJI ZADAŃ PROEKOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

 

Spotkanie

Wsparcie dla przedsiębiorców w realizacji zadań proekologicznych z wykorzystaniem środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w katowicach

Racibórz, 14 listopada 2014 roku, godz. 11.00

Zamek Piastowski w Raciborzu

 

TEMATYKA SPOTKANIA

 

I.     Możliwości uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach na zadania proekologiczne:

 Lista przedsięwzięć priorytetowych  planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok

Zasady udzielania dofinansowania i kryteria wyboru przedsięwzięć 

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie

w podziale na następujące obszary dofinansowania:

ü      Ochrona atmosfery i powierzchni ziemi – Ewa Maniecka – Kierownik Zespołu

ü      Gospodarka wodna i ochrona wód – Krystian Smuda – Kierownik Zespołu

ü      Ochrona Przyrody, Edukacja Ekologiczna i Profilaktyka Zdrowotna – Ewa Cofała – Kierownik Zespołu

ü      Fundusze europejskie – Małgorzata Kuchna  – Kierownik Zespołu

II.    Możliwości Powiatu dofinansowania unieszkodliwiania azbestu – Krzysztof SpornyKierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

III.    Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

 

 

ORGANIZATORZY SPOTKANIA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Raciborska Izba Gospodarcza

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim
w Raciborzu

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top