EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zaproszenie do World Press Photo w Chorzowie

Regulamin Wystawy World Press Photo Chorzów 2016

 

§ 1 Przepisy ogólne

1)      Organizatorem wystawy World Press Photo jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

2)       Wystawa odbywa się w dniach 26.05.2016r – 15.06.2016r. w Hali Elektrowni Huty Kościuszko  w Chorzowie.

3)       Wystawę można zwiedzać w godzinach:

Poniedziałek – Piątek  10:00 – 20:00

Sobota – Niedziela       10:00 – 22:00

4)       Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00.

5)      Ostatnie osoby mogą wejść na teren wystawy nie później niż 30 min przed zamknięciem ekspozycji.

§ 2 Zwiedzanie ekspozycji

1)      Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

2)      Osoby niepełnoletnie powinny przebywać na terenie wystawy pod opieką osoby dorosłej.

3)      Zalecany wiek odbiorców to, co najmniej 13 lat.

4)       Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycję po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu. Zgłoszenia przyjmuje Aureliusz Ryguła (e-mail: rygula_a@chorzow.eu,

 tel. 32 4165000 wew. 258)

5)       Grupy zorganizowane mogą liczyć nie więcej niż 35 os.

6)       Grupy zorganizowane mogą nieodpłatnie korzystać z usług przewodnika w godzinach wskazanych w §1 pkt. 4)

7)      Czas zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem to ok. 45 min.

8)       Jednocześnie w Hali Elektrowni Huty Kościuszko w Chorzowie może przebywać

            300 osób.

§ 3 Przepisy porządkowe

1)      Wejście na teren Huty Kościuszko znajduje się od strony ulicy Metalowców.

2)      Po terenie Huty Kościuszko należy poruszać się tylko wyznaczonym ciągiem pieszym.

3)      Pojazdy mechaniczne mogą wjeżdżać na teren Huty tylko i wyłącznie za zgodą organizatora.

4)      Przed wejściem na teren wystawy należy skorzystać z bezpłatnej szatni.

Należy w niej pozostawić:

a)      odzież wierzchnią,

b)      parasole,

c)       torby,

d)      plecaki,

e)      walizki.

5)      Na terenie wystawy obowiązują następujące zakazy:

a)      wnoszenia broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,

b)      wprowadzania i wnoszenia zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników),

c)       palenia tytoniu oraz e-papierosów,

d)      wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,

e)      wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających,

f)       poruszania się po częściach obiektu niedostępnych dla zwiedzających,

g)      dotykania ekspozycji,

h)      używania urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz odtwarzaczy muzyki.

6)       Dopuszcza się fotografowanie ekspozycji z zastrzeżeniem:

a)      bez użycia lampy błyskowej,

b)      bez użycia statywu,

c)       wykonane zdjęcia mogą służyć tylko i wyłącznie do użytku prywatnego,

7)      Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, stwarzające zagrożenie dla innych zwiedzających lub ekspozycji nie będą wpuszczane na teren wystawy.

§ 4 Przepisy bezpieczeństwa

1)      Zwiedzający są obowiązani stosować się do poleceń organizatora, przewodnika, ochrony obiektu.

2)      Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani sprawować nadzór nad dziećmi, z którymi przyszli na wystawę.

3)      Za szkody wyrządzone w ekspozycji odpowiada zwiedzający.

§ 5 Przepisy końcowe

1)      W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

2)       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3)       Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top