EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zaproszenie na warsztaty w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska

Zaproszenie na warsztaty w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Kuźnia Raciborska

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zaprasza  mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na spotkania konsultacyjne w formie warsztatów służących opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

Celem spotkania jest:

Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz:

  • zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
  • przedstawienie wyników diagnozy Gminy Kuźnia Raciborska w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
  • przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami,
  • identyfikacja najważniejszych problemów Gminy ze wskazaniem ich lokalizacji – dyskusja nt. potrzeb i oczekiwań interesariuszy,
  • przedstawienie procedury zgłaszania projektów rewitalizacyjnych na terenie objętym Programem.

Miejsce spotkania:

Urząd Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

Termin spotkania:

13 marca 2017 roku o godz. 16:30 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych).  

15 marca 2017 roku o godz. 16:30 –sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi), sektor gospodarczy (przedsiębiorcy).

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top