EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zapytanie ofertowe – „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2019”

Kuźnia Raciborska, dnia 16.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2019.”

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy.

Przedmiot zamówienia:

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2019.”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska NIP: 639-10-02-778, REGON: 276258436

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem lub zebraniem wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska oraz ich transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

[…]

Pełna treść zapytania ofertowego – wersja docx

Pełna treść zapytania ofertowego – wersja PDF

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top