EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.0050. 65 .2021

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16.02.2021 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713 ze zm.), w związku z art. 37 ust.2 i ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.310 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

Podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

 

§2

 

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Kuźni Raciborskiej, adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 6; bądź listownie na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.

 

§3

 

Termin składania uwag i propozycji wyznaczono na okres od 17 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r.

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

 

/-/ inż. Paweł Macha

 

PROJEKT UCHWAŁY

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska